ASF a incheiat anul 2020 cu un excedent de 13,4 mil. lei, in scadere cu 62% fata de anul anterior

Avatar autor XPRIMM
Autor
Andreea RADU
Avatar
Andreea RADU
Redactor sef
Data articol
23.07.2021
Executia bugetara a Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la finele anului 2020, s-a incheiat cu un excedent de 13,4 milioane de lei, in scadere cu 62% fata de anul anterior, reiese din raportul anual al ASF. Cheltuielile de personal au reprezentat circa 86,3% in totalul cheltuielilor autoritatii.

In 2019 excedentul a fost de 35,5 milioane de lei.

Contul de executie bugetara cuprinde la partea de venituri - incasarile realizate, iar la partea de cheltuieli - platile efectuate. Excedentul bugetar sa stabilit ca diferenta intre veniturile incasate si platile efectuate.

"Realizarea acestui excedent este, in principal, rezultatul asigurarii unei colectari corespunzatoare a veniturilor (grad de realizare 101,7%), pe fondul inregistrarii unei economii realizate la cheltuielile totale (-3,4%), rezultat al inregistrarii de economii pe toate componentele de cheltuieli previzionate (ex.: grad de executie de 70,1% a proiectelor de investitii - cheltuieli de capital)", se precizeaza in raportul Autoritatii.

Veniturile totale ale ASF au insumat peste 186,67 milioane de lei in 2020, fata de 205,23 milioane de lei in 2019.

Veniturile din cote si taxe aplicabile pentru functionarea/administrarea/ supravegherea organismelor de plasament colectiv, fondurilor de pensii private si asiguratorilor/intermediarilor de asigurare/ reasigurare au insumat 152,83 milioane de lei, reprezentand un grad de realizare de 101,0% din valoarea prognozata a perioadei. Sursele principale de incasari la aceasta categorie se prezinta dupa cum urmeaza:
- cota de 0,0078% din valoarea activului net al fondurilor de investitii (organismelor de plasament colectiv): 36,87 mil. lei, grad de realizare de 99,9% fata de valoarea bugetata;
- cota de 10% din valoarea totala a comisionului de administrare a fondurilor de pensii administrate privat (pilon II): 43,89 mil. lei, grad de realizare de 103,0% fata de valoarea bugetata;
- cota de 0,01% din valoarea activului net al fondurilor de pensii facultative si taxa lunara de 0,25% din valoarea contributiilor brute incasate de fondurile de pensii facultative (pilon III), precum si din taxa de functionare aplicabila depozitarilor: 4,45 mil. lei, grad de realizare de 99,9% fata de valoarea bugetata;
- contributii aplicabile asiguratorilor si intermediarilor de asigurare: taxa de functionare de 0,3% aplicabila asiguratorilor/taxa de functionare de 0,1% aplicabila intermediarilor de asigurare, contributie pentru exercitarea supravegherii si controlului activitatii de asigurari generale (0,4%), respectiv pentru asigurari de viata (0,3%), contributie pentru exercitarea supravegherii si controlului activitatii de asigurari de raspundere civila auto (1%): 67,61 mil. lei, grad de realizare de 100,4% fata de valoarea bugetata.

Veniturile realizate din aceste surse au generat, in anul 2020, cca. 81,9% din incasarile totale ale ASF in aceeasi perioada, se precizeaza in raportul Autoritatii.

In acelasi timp, veniturile din amenzi au fost, in 2020, de 1,37 milioane de lei (fata de 159.829 lei in 2019), iar veniturile din dobanzi au fost de 8,94 milioane de lei.

Cheltuielile totale realizate in anul 2020 au fost in cuantum de 173,27 milioane de lei, reprezentand un grad de realizare de 94,9% fata de prevederile aferente perioadei.


Cheltuielile de personal, in cuantum total de 149,61 milioane de lei (97,6% din prevederile bugetate), reprezinta salarii de baza si alte drepturi, acordate conform Contractului Colectiv de Munca in vigoare, la care se adauga contributiile institutiei. Cheltuielile de personal, in anul 2020, au reprezentat cca. 86,3% in totalul cheltuielilor autoritatii, respectiv cca. 80,1% din totalul veniturilor realizate.

"Gradul de realizare a cheltuielilor de personal in anul 2020, respectiv cu aproximativ 2,5% mai mic in comparatie cu prevederile bugetare ale anului, au condus la economisirea sumei de aproximativ 3.700.000 lei. Justificarea acestui trend rezida in faptul ca, incepand cu luna iulie 2020, la nivelul autoritatii au fost aplicate o serie de masuri de reorganizare institutionala, si anume eliminarea posturilor de consilieri si de directori de cabinet sau plafonarea nivelului salariilor", se precizeaza in raport.

Cheltuielile cu bunuri si servicii au inregistrat un cuantum total de peste 13,12 milioane de lei, valoare ce reprezinta 78,5% din prevederile bugetate. Dintre cele mai importante cheltuieli din acest capitol mentionam:
- achizitii de furnituri de birou, materiale curatenie, carburanti, contravaloarea serviciilor de utilitati, telefonie, internet, servicii paza, service auto, servicii intretinere centrale termice, servicii arhivare, agentii de presa (ex.: Bloomberg, Reuters): 7,16 mil. lei, reprezentand 88,9% din suma prevazuta pentru aceasta perioada;
- deplasari interne si externe: 154.882 lei, reprezentand 35,2% din suma alocata cu aceasta destinatie (transport si alte cheltuieli neprevazute, exclusiv indemnizatia de deplasare), grad redus de realizare ca efect al sistarii deplasarilor din cauza pandemiei cu noul coronavirus;
- consultanta si expertiza: 240.375 lei, reprezentand 13,9% din prevederile bugetate si constand in plati realizate in baza contractelor de consultanta tarife RCA, asistenta juridica, servicii de audit financiar. Gradul relativ redus de realizare a fost determinat de decalarea in anul 2021 a proiectului BSR pentru Sectorul Asigurari Reasigurari.
- alte cheltuieli: 4.349.131 lei, reprezentand, in cea mai mare parte, plati aferente chiriei datorate de catre ASF catre Eximbank: 3,45 mil. lei (79,5%), cheltuieli pentru actiuni de protocol si reprezentare: 224.197 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii: 574.512 lei.

Cheltuielile de capital, in cuantum total de 4,27 milioane de lei, reprezinta cca. 2,5% din cheltuielile totale ale ASF, respectiv un grad de angajare de 70,08% din suma bugetata. Aceasta suma reprezinta valoarea totala platita in anul 2020 pentru continuarea implementarii proiectelor de dezvoltare a infrastructurii IT centralizate si descentralizate, dar si pentru alte achizitii, si consta in: achizitii de echipamente hard si alte echipamente IT (laptop-uri, tablete, switch-uri etc) - 1,5 mil. lei; achizitii de licente si dezvoltari soft - 1,88 mil. lei; achizitia de autoturisme - 482.750 lei; achizitii de echipamente birotica, mobilier - 311.075 lei; reparatii capitale si modernizare constructii - lucrari realizate la imobilul din str. Amiral Constantin Balescu, sector 1, Bucuresti - 89.013 lei.

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.

Video