Alexandru MUNTEANU, aprobat de CNPF ca administrator al BROKERASIG

Avatar autor XPRIMM
Autor
Bianca DRAGOI
Data articol
26.05.2023

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a aprobat numirea lui Alexandru MUNTEANU, in calitate de administrator al BRKERASIG, se arata intr-un comunicat transmis de Autoritate.

PROMO

BROKERASIG este unul din liderii pietei in industria de intermediere in asigurari.

In aceeasi sedinta, CNPF a mai autorizat:

Ca entitatea de audit "BDO Audit&Consulting" SRL si membrilor echipei acesteia sa efectueze misiunie de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune aferenta anului 2023 in cadrul DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP.

In acelasi timp, CNPF a autorizat reperfectarea licentei RURAL-FINANTE pentru desfasurarea activitatii asociatiilor de economii si imprumut, prin substituirea anexei la licenta cu excluderea sucursalei Tirnova.

Radierea OCN "MCP FINANCE" SRL din Registrul organizatiilor de creditare nebancara autorizate, in baza cererii depuse.

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a valorilor mobiliare plasate la infiintarea societatii pe actiuni "ASTARTA INVEST" SA, in suma de 10 000 000 lei, in numar de 100 000 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala de 100 lei.

Avizarea cererii de retragere obligatorie, initiata de ofertantul multiplu Emmanuil Grinshpun si SRL ADV, adresata actionarilor ALIMCOM, obiectul careia il constituie 225.914 de actiuni ordinare nominative.

Avizarea cererii de retragere obligatorie, initiata de ofertantul UNCONSALEX, adresata actionarilor ELECTROTEHNICA, obiectul careia il constituie 48.469 de actiuni ordinare nominative.

Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul reorganizarii prin transformare in societate cu raspundere limitata, a valorilor mobiliare emise anterior de CONTEMPORANUL-UNIS, NISTRU-VIN SA si TEBAS.

Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de 10 societati pe actiuni, urmare a radierii acestora din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Aprobarea pretului de vanzare, conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare, detinute de administratorii fiduciari BV Fiduciar Invest, CF Econ-Renastere SA si Compania Fiduciara a Feroviarilor SA, care se expun la vanzare in modul stabilit de legislatie.

Pe partea de supraveghere, CNPF a decis:

Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de catre MICROIMPRUMUT a cadrului normativ aferent activitatii asociatiilor de economii si imprumut, pentru perioada de activitate 01.02.2020 - 31.01.2023. In acelasi timp, Consiliul de administratie a decis retragerea confirmarii din functia de administratori a membrilor consiliului entitatii respective, aplicarea sanctiunii sub forma de avertisment directorului executiv si a prescris asociatiei sa se conformeze cerintelor regulamentare si sa remedieze carentele constatate de misiunea de control.

In rezultatul examinarii petitiei depuse de catre un consumator, autoritatea de supraveghere a obligat OCN CREDITBUN sa restituie catre debitor suma incasata, formata din dobanda si comision de gestiune in valoare de 2521,08 lei, in cazul unui contract de credit nebancar din noiembrie 2022 (conform art. 24 alin. (1) lit. c?) din Legea nr. 1/2018), si i-a prescris sa se conformeze cerintelor pct. 30 din Regulamentul privind cerintele de creditare responsabila aplicate organizatiilor de creditare nebancara.

Urmare a examinarii reclamatiei depuse de catre un consumator, autoritatea de supraveghere a prescris OCN "IUTE CREDIT" SRL sa se conformeze prevederilor prevazute la art. 24 alin (3) din Legea nr. 1/2018 (redactie de pana la 29.05.2022) prin returnarea sumelor corespunzatoare incasate cu incalcarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. e) din legea respectiva.

Video