Decizii ale Consiliului de Administratie al CNPF - 7 februarie 2023

Autor
Andreea PETRACHE
Data articol
07.02.2023

In cadrul sedintei din 7 februarie 2023, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare.

PROMO

Astfel, CNPF a autorizat:

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare:

  • a restructurarii emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de "AGENTIA MUNICIPALA DE IPOTECA DIN CHISINAU" SA, si majorarea capitalului social cu 300 000 lei prin marirea valorii nominale a unei actiuni ordinare nominative de la 100 lei la 200 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societatii dupa restructurare si majorare va constitui 600 000 lei, divizat in 3 000 actiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominala de 200 de lei;
  • a darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale "AGROSERVICE DIN UNGHENI" SA, in suma de 430 000 lei, in numar de 86000 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala a unei actiuni de 5 lei, din contul mijloacelor banesti. Capitalul social al societatii dupa majorare va constitui 1 505 000 lei, divizat in 301 000 actiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominala de 5 lei;
  • a darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale "SERVIS" SA, in suma de 500 000 lei, in numar de 50 000 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala a unei actiuni de 10 lei, din contul datoriilor creditoriale. Capitalul social al societatii dupa majorare va constitui 620 030 lei, divizat in 62 003 actiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominala de 10 lei.

Autorizarea reorganizarii prin transformare in societati cu raspundere limitata a societatilor pe actiuni: "CONTEMPORANUL-UNIS" si "UNNOLUCAS".

Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul lichidarii, a valorilor mobiliare emise anterior de societatile pe actiuni:

  • "COLOANA MOBILA MECANIZATA DE CONSTRUCTIE A DRUMURILOR NR.6 CAUSENI", in numar de 73.072 actiuni ordinare nominative;
  • "PAGINI DE AUR", in numar de 20 000 actiuni ordinare nominative. Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de 57 de societati pe actiuni, ca efect al lichidarii si radierii acestora din Registrul de stat al persoanelor juridice.
Video