INTERVIU: CNPF

Data articol
16.02.2016
Aflati mai multe despre realitatile pietei de asigurari in 2015, estimari privind pretul politelor de asigurare, noutati privind Cartea Verde dar si schimbari asteptate pe piata de profil in 2016 intr-un interviu exlcusiv pentru portalul specializat www.xprimm.md cu reprezentantii Comisiei Nationale a Pietei Financiare din Moldova.
PROMO


www.xprimm.md: Care sunt estimarile CNPF privind rezultatele pietei de asigurari pentru finele anului 2015?
CNPF:
Datele preliminare pentru anul 2015 arata ca s-a inregistrat o crestere simbolica a primelor brute subscrise de 1,5% comparativ cu 2014, iar despagubirile si indemnizatiile de asigurare platite au scazut cu 25,11% comparativ cu 2014.

www.xprimm.md: Potrivit datelor statistice, gradul de cuprindere in asigurarea obligatorie RCA in Moldova este de 59,57%. Cum explicati acest procent si care sunt masurile vizate?
CNPF:
Gradul de cuprindere in asigurarea obligatorie RCA de 60% se explica prin faptul ca nu toate unitatile de transport care sunt inregistrate sunt in stare buna de utilizare. Sunt unitati de transport care ajung sa fie dezasamblate, parasite, neutilizate, care nu sunt scoase de la evidenta la timp etc. Totodata, in ultimul timp in Moldova creste numarul autovehiculelor inmatriculate in strainatate, care circula cu polite de asigurare emise de catre asiguratorii din tara unde acestea sunt inregistrate.

www.xprimm.md: In 2015, CNPF a adoptat modificarea metodologiei de calcul pentru RCA si Carte Verde. Care sunt estimarile (procentual) de crestere sau scadere a pretului la aceste asigurari in anul 2016?
CNPF:
Conform ultimelor modificari ale Hotararii CNPF nr.26/10 din 13 iunie 2013 cu privire la primele de asigurare obligatorie de raspundere civila auto, s-a stabilit cuantumul nou al primelor de baza pentru asigurare obligatorie de raspundere civila auto internasi externa. Pentru RCA prima de baza a crescut de la 500 lei la 715 lei, dar tinand cont ca au fost inclusi doi noi coeficienti de rectificare care ofera posibilitatea pentru companiile de asigurari sa ofere reduceri legale in dependenta de capacitate financiarasi de politica de marketing a companiei, cresterea costului pentru o asigurare este in intervalul 22%-43%. Pentru asigurarea de tip Carte Verde primele s-au modificat in dependenta de zona de acoperire. Astfel, pentru zona 1 (Ucraina si Belarus) prima de baza a scazut cu 36%, pentru zona 2 (Ucraina, Belarus si Federatia Rusa) prima de baza a crescut cu 26% si pentru zona 3 (toate tarile din Sistemul Carte Verde) prima de baza s-a redus cu 5,5%. Este de mentionat ca modificarile evidentiate au intrat in vigoare la data de 31.12.2015.

www.xprimm.md: Potrivit proiectului de lege nr. 280 din 15.07.2015 (adoptat in prima lectura de Parlament), capitalul social al asiguratorilor ar urma sa fie majorat la 25 milioane lei, iar cel al brokerilor la 100 mii lei. Cum apreciaza CNPF aceste modificari, si proiectul de lege in general?
CNPF:
In proiectul de Lege nr.280 din 15.07.2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.407-XVI din 21.12.2006 la articolele 22 si 49 a fost propusa majorarea cuantumului capitalului social al asiguratorilor (reasiguratorilor) pana la 25 milioane lei, inclusiv cu aplicarea coeficientului 1,5 la cei care practica asigurarea obligatorie de raspundere civila auto externa, cat si al brokerilor de asigurare si/sau reasigurare pana la 100 mii lei. In cadrul examinarii propunerilor ce au tinut de majorarea cuantumului capitalului social al asiguratorilor (reasiguratorilor) panala 25 milioane lei, s-a decis de a fi excluse din proiectul supus examinarii si revenirea ulterioara la cerintele de capital al asiguratorilor intr-un context mai prudential. Astfel, asupra obligativitatii unei capitalizari a asiguratorilor (reasiguratorilor) care deriva din deprecierea monedei nationale cat si din necesitatea ralierii capitalului participantilor profesionisti la piata asigurarilor la nivelurile stabilite in spatiul european se va reveni dupa un studiu mai amplu al potentialului financiar al societatilor de asigurare.

Suplimentar, a fost inaintata propunerea ca asiguratorii care emit certificate de asigurare Carte Verde sa detina un capital social minim in marime de 22,5 milioane lei avand in vedere ca limita raspunderii asiguratorilor (reasiguratorilor) care desfasoara asigurarea obligatorie de raspundere civila auto externa (Carte Verde) este in anumite state nelimitata, iar perioada pentru care asiguratorul poarta raspundere este de 7 ani, precum si ca asiguratorii sunt obligati sa contribuie la formarea si mentinerea garantiei financiare externe, stabilita de catre Consiliul Birourilor Sistemului International de Asigurari Carte Verde, care actualmente este in marime de 4,25 milioane euro.

Propunerile de completare a proiectului de Lege cu inserarea amendamentelor la articolele 1, 21, 29, si 291 se refera la transparenta actionariatului in domeniul asigurarilor si criteriile de evaluare a potentialului actionar semnificativ. Pana in prezent cadrul juridic in domeniul asigurarilor stabilea criterii vagi pentru evaluarea prudentiala a unui dobanditor de actiuni, inclusiv pentru procedura de aplicare a acestor criterii. Astfel, in scopul stabilirii transparentei actionarilor asiguratorului (reasiguratorului), se impune o necesitate stringenta de clarificare a criteriilor si a procesului de evaluare prudentiala pentru a oferi o certitudine juridica, claritate si predictibilitate, criterii necesare in procesul de evaluare a potentialului dobanditor.

Amendamentele de lege propuse derivasi din necesitatea ajustarii si ralierii procesului de supraveghere a asiguratorilor (reasiguratorilor) din Republica Moldova la reglementarile stabilite in articolele 57-63 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitatea si desfasurarea activitatii de asigurare si reasigurare (Solvency II), in care se prevad criteriile de evaluare a potentialului achizitor de actiuni emise de un asigurator.

Conform propunerilor, companii din zone off-shore nu vor putea avea, in mod direct sau indirect, cote in capitalul social al asiguratorilor (reasiguratorilor) din Republica Moldova, fiind obligate fie sa se inregistreze in Republica Moldova, fie sa efectueze instrainarea cotelor respective in termen de un an.

Datorita specificului asigurarilor, procedura de licentiere se ajusteaza cu modificarile propuse la art.24 alin.(3) cu lit.c1), h) si i) din Lege pentru a elimina carentele depistate in procesul de licentiere, in special la examinarea cererilor depuse de asigurator pentru practicarea tipului de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule.

Avand in vedere ca nerespectarea de catre asiguratorii care practica asigurarea obligatorie de raspundere civila auto externa a Regulamentului General al Consiliului Birourilor a generat conflicte pe plan extern si a contribuit la aparitia premiselor de suspendare a Biroului National al Asiguratorilor de Autovehicule (BNAA) din Sistemul International de Asigurari Carte Verde, se propune completarea art.26 alin.(1) cu temeiuri de retragere a licentei asiguratorului in cazul in care datoreaza plati in calitate de membru si/sau nu ramburseaza platile efectuate de catre BNAA pentru despagubirile de asigurare datorate de catre asiguratori.

www.xprimm.md: Cum estimeaza CNPF pierderile pe care le poate suferi piata ca urmare a suspendarii Moldovei din Carte Verde incepand cu 1 aprilie 2016? Sunt pregatite anumite masuri in acest sens, in cazul in care decizia de suspendare ramane valabila? Ce ar trebui sastie consumatorii?
CNPF:
Tinand cont ca in anul 2014 tipul de asigurare Carte Verde in total prime brute subscrise are o pondere de 21,9% si in 2015 o pondere de 22,3%,si dacaluam in calcul cea mai pesimista varianta ca Moldova va fi suspendata de la 1 aprilie din Sistemul Carte Verde, pierderile pentru piata asigurari vor fi destul de semnificative. Estimativ in situatia data, rezultatele la finele anului 2016 ar fi o scadere de 17%. Totodata se fac eforturi foarte mari pentru evitarea acestei situatii.

www.xprimm.md: ASITO este compania de asigurari care cumuleaza cel mai mare numar de plangeri din partea consumatorilor in 2015. Cum apreciati stabilitatea financiarasi capacitatea de a-si indeplini obligatiile a acestei companii? Care sunt masurile intreprinse de CNPF in acest senssi care poate fi scenariul in cazul acestei companii?
CNPF:
Prin Ordonanta Comisiei Nationale a Pietei Financiare nr.43/1-O din 27.07.2015 cu privire la unele masuri fata de CIA "ASITO" S.A. au fost suspendate operatiunile la conturile de depozit ale CIA "ASITO" S.A. mentinutasi pentru conturile de depozit constituite ulterior, inclusiv pentru procurarea valorilor mobiliare de stat, cu exceptia operatiunilor de alimentare a conturilor nominalizate.

Concomitent, in scopul intreprinderii masurilor privind inlaturarea deficitului de active admise sa acopere fondul asiguratilor, asiguratorul a solicitat, iarautoritatea de supraveghere a eliberat CIA "ASITO" S.A. acordul prealabil pentru procurarea valorilor mobiliare de stat.

Totodata sunt monitorizate platile asiguratorului si respectarea obligatiilor privind achitarea despagubirilor si indemnizatiilor de asigurare.

Indicatorii de stabilitate financiara a acestei companii de asigurare corespund cerintelor stabilite de actele normative.

www.xprimm.md: Ce masuri pregateste CNPF pentru anul 2016? Estimati o crestere/stagnare/scadere pentru piata de asigurari (puteti face o estimare procentuala)?
CNPF:
Este dificil de facut estimari avand in vedere faptul ca Republica Moldova are de infruntat problema suspendarii din sistemul international de asigurare Carte Verde. In conditiile in care Republica Moldova va ramane in sistem, rezultatele pietei de asigurari la finele anului 2016 sunt estimate la o crestere de circa 6%. Totodata, planificam actualizarea cerintelor legale privind fortificarea stabilitatii financiare a asiguratorilor. Mai avem drept scop definitivarea reglementarilor privind crearea Fondului de garantare in asigurari si institutionalizarea acestuia.

Video