Curtea Suprema de Justitie din Moldova modifica modalitatea de despagubire pe CASCO. Vezi aici cum vor fi influentati clientii si asiguratorii!

Avatar autor XPRIMM
Autor
Oleg DORONCEANU
Avatar
Oleg DORONCEANU
Editor
Avatar autor XPRIMM
Autor
Stefan GORBAN
Avatar
Stefan GORBAN
Editor
Data articol
22.03.2018
Curtea Suprema de Justitie a Republicii Moldova (CSJ) a adoptat o hotarare prin care se aduc modificari in ceea ce priveste temeiurile de refuz in achitarea despagubirilor de asigurare in contractele CASCO. In acest sens, se stabileste in mod expres ca partile nu vor mai putea invoca si alte temeiuri de refuz integral sau partial in achitarea despagubirilor de asigurare, decat cele prevazute de art.17 alin. (1) a Legii cu privire la asigurari. Vezi articolul 17 alin. (1)
PROMO
Daca anterior, in contractele CASCO, partile puteau invoca si alte motive de refuz integral sau partial in achitarea despagubirilor de asigurare, hotararea recenta a CSJ le exclude expres, astfel incat nici capitolele excluderii din conditiile de asigurare si nici contractele de asigurare nu mai pot fi folosite drept temei pentru a refuza plata despagubirilor.

Aceasta hotarare modifica si completeaza hotararea CSJ nr. 11 din 16 decembrie 2013 cu privire la aplicarea de catre instantele judecatoresti a legislatiei, in domeniul asigurarilor obligatorii si facultative a transportului auto, si apare ca urmare a modificarilor operate in Legea nr. 407/2016 cu privire la asigurari, Legea nr. 414/2016 cu privire la RCA si Codul de procedura civila.

Ce alte modificari aduce hotararea CSJ?

In acelasi timp, hotararea CSJ stabileste ca "primele de asigurare de baza si valoarea coeficientilor de rectificare, aferenti asigurarii obligatorii de raspundere civila auto interna si externa, se stabilesc de catre asiguratori, in baza calculelor efectuate in conformitate cu metodologia unica, aprobata de autoritatea de supraveghere, care va stabili modul de calcul al primelor de asigurare de baza, tipurile de coeficienti de rectificare si modul de calcul al acestora, cota minima si cota maxima a cheltuielilor asiguratorului si a marjei de profit, incluse in structura primei de asigurare, alte aspecte actuariale. Prima de asigurare, spre incasare de la asigurat, se calculeaza prin aplicarea la prima de asigurare de baza a coeficientilor de rectificare si a coeficientului bonus-malus."

De asemenea se precizeaza ca "litigiile aparute intre asigurator si asigurat, precum si intre alte persoane, care tin de exercitarea obligatiilor de asigurare (CASCO si asigurare obligatorie), se inainteaza in oricare din sediile instantei, in a carei raza teritoriala se afla domiciliul paratului, iar impotriva unei organizatii, in unul dintre sediile instantei, in a carei raza teritoriala se afla sediul persoanei juridice respective (art. 38 Codul de Procedura Civila)". Totodata, "actiunile in materie de asigurare se pot depune in oricare dintre sediile instantei de la domiciliul asiguratului, de la locul aflarii bunurilor sau de la locul accidentului (art. 39 alin. (13) Codul de Procedura Civila)".

Hotararea mai prevede ca in cazul despagubirilor prin virament in contul bancar al unitatii de specialitate, in procesul evaluarii pagubei, atunci cand este necesara inlocuirea partilor componente si a pieselor, cuantumul despagubirii de asigurare urmeaza a fi stabilit de asigurator, tinandu-se cont de urmatoarele:

  • pentru autovehicule cu o vechime de exploatare de pana la trei ani si un parcurs de pana la 100 mii km, costul reparatiei autovehiculului se stabileste pe baza documentelor emise de catre unitatea de specialitate, acceptata de parti. In acest caz, la reparatia autovehiculului se vor utiliza parti componente si piese originale noi;
  • pentru autovehicule cu o vechime de exploatare de patru ani si mai mult si/sau un parcurs mai mare de 100 mii km, costul reparatiei autovehiculului se stabileste pe baza documentelor emise de catre unitatea de specialitate, acceptata de parti. In acest caz, la reparatia autovehiculului se vor utiliza parti componente si piese noi, fabricate in baza de licenta (piese after market) sau originale, foste in folosinta, care corespund cerintelor tehnice si de securitate rutiera. In cazul cand partile componente si piesele nou fabricate, in baza de licenta sau cele originale, foste in folosinta, nu sunt disponibile pe piata autohtona, paguba real suportata pentru autovehicule se va determina, conform pretului la partile componente si piesele originale noi.
In acest sens, se stabileste in continuare ca daca persoana pagubita solicita despagubirea de asigurare in numerar sau prin virament, in contul sau bancar, indiferent de vechimea de exploatare a autovehiculului si parcursul acestuia, cuantumul despagubirii se va stabili tinind cont de preturile medii practicate de minimum trei unitati de specialitate, acceptate de parti pentru manopera si pentru materialele aferente reparatiei sau inlocuirii partilor componente si pieselor avariate. Tot astfel si pentru partile componente si piesele nou fabricate, in baza de licenta sau originale, care au fost in folosinta si corespund cerintelor tehnice si de securitate rutiera.

Daca aceste parti componente si piese nou fabricate nu se gasesc pe piata autohtona, paguba real suportata pentru autovehicule se va determina luand in calcul dispozitiile alin. (8) al art. 23 din Legea RCA, adica "pe baza preturilor din cataloagele pieselor de schimb sau, in lipsa, prin analogie cu preturile la partile componente sau la piesele unor autovehicule similare". Actele de evaluare a despagubirii de asigurare, intocmite in alt mod decat cel prevazut in acest articol, nu pot servi ca baza pentru achitarea despagubirii de asigurare.

In primele 9 luni din 2017, volumul total de prime brute subscrise pe segmentul asigurarilor auto (RCA+CASCO) a atins impreuna o valoare de 481,5 milioane lei, dintre care 271,5 milioane lei pe segmentul RCA si, respectiv 210 milioane lei - CASCO. In ceea ce priveste suma despagubirilor platite, in cazul RCA aceasta a ajuns la aproape 170 de milioane lei, iar in cazul CASCO - aproape 129 milioane lei, potrivit datelor preliminare ale autoritatii de supraveghere (CNPF). 


Video