Decizii adoptate marti de Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare

Avatar autor XPRIMM
Autor
Andreea RADU
Avatar
Andreea RADU
Redactor sef
Data articol
20.07.2021
In cadrul sedintei ordinare publice din 20 iulie 2021, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit misiunii si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nonbancare.
PROMO


Astfel, CNPF a autorizat:

Aprobarea amendamentelor la Hotararea CNPF privind cuantumul taxelor si platilor 2021 in scopul asigurarii unei abordari uniforme potrivit documentatiei contabile aferente platii regulatorii a intermediarilor in asigurari si/sau reasigurari;

Aprobarea pentru desemnarea persoanelor in functia de membri ai comitetului de audit in cadrul "MOLDASIG" SA;

Aprobarea candidaturilor pentru functiile de administrator si contabil-sef al AA "PROMPT ASIG PLUS" SRL, cu eliberarea avizelor corespunzatoare;

Avizarea inregistrarii de stat privind lichidarea OCN "AGUR INVEST" SRL, aprobata prin decizia asociatului unic cu eliberarea avizului corespunzator;

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a majorarii capitalului social al Societatii pe actiuni "BROKER M-D" cu 50 000 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societatii dupa emisiune va constitui 600 000 lei, divizat in 60 actiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominala de 10 000 lei;

Autorizarea reorganizarii SA "CENTRINDMONTAJ" prin transformare in societate cu raspundere limitata;

Reperfectarea licentei de societate de investitii eliberata "Mobiasbanca-OTP Group" S.A. prin schimbarea denumirii din "Mobiasbanca-OTP Group" S.A. in "OTP Bank" S.A. si excluderea dreptului de a desfasura activitate de custodie a instrumentelor financiare;

Reperfectarea licentei AEI "BUSINESS CREDIT", pentru desfasurarea activitatii asociatiilor de economii si imprumut, prin substituirea anexei la licenta cu extinderea teritoriala a actiunii licentei asupra unitatilor administrativ-teritoriale din imediata vecinatate: raionul Anenii Noi; raionul Stefan Voda; municipiul Bender.

Avizarea cererii de retragere obligatorie adresata actionarilor SA ,,Casa Nuntii-Noroc", initiata de ofertantul Alina Andronic, obiectul careia il constituie 738 actiuni ordinare nominative;

Aprobarea pretului de vanzare conform actului de reevaluare a partilor-sociale detinute de administratorul fiduciar "BV Fiduciar Invest" S.A.

Video