Deciziile adoptate de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara - 5 octombrie 2022

Autor
Andreea PETRACHE
Data articol
05.10.2022

In cadrul sedintei de astazi, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a adoptat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private, dupa cum urmeaza:

PROMO

Autorizare

Aplicarea exceptiei de la obligatia de raportare, in baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), in cazul contractelor cu derivate extrabursiere, incheiate intragrup de Siemens Healthcare S.R.L. cu societatea Siemens Healthineers AG;

Aplicarea exceptiei de la obligatia de raportare, in baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), in cazul contractelor cu derivate extrabursiere, incheiate intragrup de societatile Lactalis Romania S.A., Dorna Lactate S.A. si Albalact S.A. cu societatea B.S.A. Finances.

Reglementare

Regulament pentru modificarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 28/2020 privind formarea, pregatirea si perfectionarea profesionala pe piata de capital (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei);

Instructiune pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 97 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudentiala a societatilor de servicii de investitii financiare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative si ale art. 57 din Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerintele prudentiale ale firmelor de investitii si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 si (UE) nr. 806/2014 (instructiunea va fi transmisa, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei).

Video