Deciziile adoptate in aceasta saptamana de Consiliul de Administratie al CNPF

Avatar autor XPRIMM
Autor
Bianca CIOCOTISAN
Avatar
Bianca CIOCOTISAN
Redactor
Data articol
11.03.2021
Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale Pietei Financiare (CNPF) a aprobat, in cadrul sedintei de marti, masuri privind functionarea pietei financiare nebancare supravegheate.
PROMO
Astfel, CNPF a autorizat:

Exprimarea acordului pentru desemnarea lui V. GOLUB in functia de administrator al Brokerului de asigurare EXCLUSIV-ASIG, cu eliberarea avizului corespunzator.

Aprobarea prealabila a entitatii de audit MOLDAUDITING si a membrilor echipei acesteia pentru efectuarea misiunilor de audit obligatoriu in cadrul GARANTIE, dupa cum urmeaza:

- pentru efectuarea auditului situatiilor financiare pentru anul 2020 (in componenta: D. Plugaru, L. Solomon-Griniuc si N. ILIEV);

- pentru efectuarea auditului in scop de supraveghere in partea ce tine de adecvarea si implementarea politicilor si procedurilor interne in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului pentru anul 2020 (in componenta: G. NISTOR, V. CASTRAVET, D. PLUGARU, L. SOLOMON-GRINIUC si N. ILIEV);

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale ALBINA-CONSTRUCTIA, in suma de 110.000 lei in numar de 110.000 actiuni ordinare nominative cu valoarea nominala de 1 leu, din contul convertirii datoriilor creditoriale.

Avizarea inregistrarii de stat a statutului AEI STEFANESTI in redactie noua (aprobat de adunarea generala repetata a membrilor tinuta prin corespondenta la 21 februarie 2021).

Inregistrarea in Registrul organizatiilor de creditare nebancara autorizate a entitatii SUPORT REAL.

Aprobarea pretului de vanzare conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare detinute de administratorii fiduciari BV Fiduciar Invest, Econ-Renastere si Compania Fiduciara a Feroviarilor, care se expun la vanzare in modul stabilit.

De asemenea, in ceea ce priveste supravegherea, CNPF a decis:

Varianta definitivata a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 171/2012 privind piata de capital, elaborarea careia este justificata atat de necesitatea actualizarii cadrului normativ aferent spetei, mai cu seama, in scopul reducerii riscurilor sistemice si sporirii gradului de protectie a investitorilor, cat si de imperativul remedierii unor coliziuni juridice (Legea nr. 1134/1997 privind societatile pe actiuni, Legea contabilitatii si raportarii financiare nr. 287/2017, Codul administrativ etc.).

Video