Deciziile adoptate in aceasta saptamana de Consiliul de Administratie al CNPF

Avatar autor XPRIMM
Autor
Alexandra GUZUN
Avatar
Alexandra GUZUN
Editor
Data articol
07.04.2021
Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale Pietei Financiare (CNPF) a aprobat, in cadrul sedintei de marti, masuri privind functionarea pietei financiare nebancare supravegheate.
PROMO
Astfel, CNPF a autorizat:

Efectuarea inscrierilor in Registrul emitentilor de valori mobiliare privind radierea in rezultatul reorganizarii prin transformare in societate cu raspundere limitata a valorilor mobiliare emise anterior de societatile pe actiuni:

- EMIT, in numar de 4000 actiuni ordinare nominative;
- AMEK, in numar de 882.660 actiuni ordinare nominative;

Inregistrarea in Registrul agentilor de asigurare si agentilor bancassurance a OCN LIDER LEASING.

Aprobarea pretului de vanzare conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare si a partilor-sociale detinute de administratorii fiduciari BV Fiduciar Invest, Econ-Renastere si Compania Fiduciara a Feroviarilor, care se expun la vanzare in modul stabilit.

Avizarea inregistrarii de stat a modificarilor si completarilor operate in statutul AEI BIRLADENI (aprobate de adunarea generala a membrilor tinuta prin corespondenta in data de 25 februarie 2021).

Suspendarea activitatii de creditare nebancara a OCN EUCREDIT pe un termen de 1 an, conform deciziei asociatului unic al organizatiei de creditare nebancara din 25 martie 2021.

Suspendarea activitatii de creditare nebancara a OCN LEGAL CREDIT pe un termen de 1 an, conform deciziei adunarii generale a asociatilor organizatiei de creditare nebancara din 23 martie 2021.

Suspendarea activitatii de creditare nebancara a OCN LIKE CREDIT, pe un termen de 6 luni, conform deciziei asociatului unic al organizatiei de creditare nebancara din 22 martie 2021.

Radierea din Registrul organizatiilor de creditare nebancara autorizate a entitatilor MONDIAL CREDIT si TERRA LEASING, in baza cererilor depuse.

Video