Deciziile adoptate in aceasta saptamana de Consiliul de Administratie al CNPF

Avatar autor XPRIMM
Autor
Alexandra GUZUN
Avatar
Alexandra GUZUN
Editor
Data articol
13.04.2021
Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale Pietei Financiare (CNPF) a aprobat, in cadrul sedintei de marti, masuri privind functionarea pietei financiare nebancare supravegheate.
PROMO

Astfel, CNPF a autorizat:

Respingerea ca neintemeiata a Cererii prealabile nr. 584 din 31.03.2021, depusa de Compania INTACT ASIGURARI GENERALE, prin care se solicita anularea Hotararii CNPF nr. 16/11 din 16 martie 202.

Aprobarea candidaturii desemnate pentru functia de contabil-sef al Companiei INTACT ASIGURARI GENERALE (T. Macovei), cu eliberarea avizului corespunzator.

Efectuarea inscrierii in Registrul emitentilor de valori mobiliare privind radierea valorilor mobiliare emise anterior de BTA-5, in numar de 147.258 actiuni ordinare nominative, urmare a lichidarii si radierii acesteia din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Acordul prealabil eliberat companiilor fiduciare BV Fiduciar Invest, Compania Fiduciara a Feroviarilor si Econ-Renastere pentru procurarea valorilor mobiliare de stat.

Avizarea inregistrarii de stat a modificarilor si completarilor operate in Statutul AEI CHETROCREDIT (aprobate de adunarea generala a membrilor tinuta prin corespondenta la 29 martie 2021);

Autorizarea inregistrarii de stat a statutului AEI MIHAILENI in redactie noua (aprobat de adunarea generala repetata a membrilor tinuta prin corespondenta la 21 martie 2021);

Radierea OCN KIRSAN-INVEST din Registrul organizatiilor de creditare nebancara autorizate, in baza cererii depuse.

Avizarea inregistrarii de stat privind lichidarea OCN FINPERFECT (aprobata prin decizia asociatului unic din 02 aprilie 2021).

De asemenea, in ceea ce priveste supravegherea, CNPF a decis:

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, care are drept scop racordarea unui sir de acte normative cu referinta la fondurile nestatale de pensii prin substituirea/includerea in domeniul reglementat a normelor ce vizeaza fondurile de pensii facultative si administratorii acestora. Documentul se expediaza Ministerului Finantelor pentru initierea procedurii de avizare/expertizare si consultare publica;

Proiectul de modificare a Hotararii CNPF nr. 57/13/2018 cu privire la primele de asigurare obligatorie de raspundere civila auto, care rezida din necesitatea ajustarii formulelor de calcul pentru asigurarea unui nivel suficient al primei de asigurare intru achitarea despagubirilor de asigurare si protejarea drepturilor consumatorilor.

Reluarea controlului complex privind verificarea respectarii legislatiei aferente domeniului pietei de capital de catre societatea de investitii Broker M-D, din data de 19 aprilie 2021, care a fost suspendat anterior in legatura cu imposibilitatea asigurarii prezentei fizice a persoanelor cu functii de raspundere la sediul companiei din cauza situatiei epidemiologice cauzate de noul coronavirus.

Video