Deciziile adoptate in aceasta saptamana de Consiliul de Administratie al CNPF

Avatar autor XPRIMM
Autor
Alexandra GUZUN
Avatar
Alexandra GUZUN
Editor
Data articol
27.04.2021
Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale Pietei Financiare (CNPF) a aprobat, in cadrul sedintei de marti, masuri privind functionarea pietei financiare nebancare supravegheate.
PROMO
Astfel, CNPF a autorizat:

Avizarea cererii de retragere obligatorie adresata actionarilor MAPASAUTO initiata de ofertantul CALLCENTER, obiectul careia il constituie 3730 actiuni ordinare nominative emise de MAPASAUTO.

Acordul prealabil eliberat companiei fiduciare BV Fiduciar Invest pentru procurarea valorilor mobiliare de stat.

Reperfectarea licentei Brokerului de Asigurare-Reasigurare PRIMGROUP-ASIG pentru dreptul de a desfasura activitate de intermediere in asigurari si reasigurari, prin modificarea adresei juridice si a adresei de desfasurare a activitatii licentiate din mun. Chisinau, str. Miron Costin 13/1, in mun. Chisinau, str. Miron Costin 14, cu eliberarea unui nou formular de licenta.

Aprobarea candidaturii desemnate (V. Gamurari) pentru exercitarea interimatului functiei de organ executiv al GARANTIE, cu eliberarea avizului corespunzator.

Respingerea cererii prealabile, depusa de KLASSIKA ASIGURARI, prin care se solicita suspendarea Hotararii CNPF nr. 22/15 din 20 aprilie 2021.

De asemenea, in ceea ce priveste supravegherea, CNPF a decis:

Regulamentul privind autorizarea reorganizarii societatii pe actiuni, care deriva din necesitatea conformarii actelor normative subordonate modificarilor operate in Legea nr. 1134/1997 privind societatile pe actiuni, Legea nr. 171/2012 privind piata de capital si Codul Civil.

De asemenea, a fost aprobat Ghidul privind reorganizarea societatii pe actiuni, principalele prevederi ale caruia se refera la aspecte privind: detalierea si specificarea concreta a informatiei incluse in proiectul contractului de fuziune, precum si proiectul dezmembrarii; exceptarile aplicate in cazul fuziunii prin absorbtie a intreprinderilor in posesiune majoritara de 100%, inclusiv aprobarii chestiunilor aferente reorganizarii de catre adunarea generala a actionarilor; formalitatile de publicitate in cazul fuziunii/dezmembrarii; cerintele privind intocmirea raportului de evaluare; dispozitiile cu referire la examinarea, de catre evaluatori, a proiectului contractului de fuziune si a proiectului dezmembrarii etc..

Proiectul de modificare a Instructiunii privind modul de inregistrare a obligatiunilor emise de autoritatile administratiei publice locale, aprobata prin Hotararea CNPF nr. 18/1/2018. Modificarile au fost conditionate de necesitatea imbunatatirii si ajustarii cadrului normativ aferent emisiilor de obligatiuni, implicit prin inlaturarea neconcordantelor cu actele legislative care nemijlocit reglementeaza activitatea autoritatilor publice locale (Legea nr. 397/2003 privind finantele publice locale, Legea nr. 436/2006 privind administratia publica locala si Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garantiile de stat si recreditarea de stat), dar si cu ultimele modificari si completari ale legislatiei (Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare). Documentul se expediaza spre avizare autoritatilor si institutiilor interesate, precum si este expus consultarilor publice, in conditiile prevederilor legislatiei.

Proiectul de modificare a Hotararii CNPF nr. 41/4/2018 cu privire la aprobarea unor Regulamente, care se refera la unele aspecte ce tin de cerintele de raportare anuala ce vizeaza transparenta structurii de proprietate a OCN si care necesita a fi simplificate intru evitarea dublarii acestora. Documentul se transmite spre avizare autoritatilor si institutiilor interesate, precum si urmeaza a fi plasat pentru consultari publice.

Avand in vedere ca la situatia din 31 decembrie 2020 Fondul de compensare a investitorilor are acumulate mijloace care asigura plata compensatiei in limita plafonului minim de compensare, autoritatea de supraveghere a decis suspendarea platii contributiei anuale pentru perioada de gestiune 2020.

Video