Deciziile adoptate in aceasta saptamana de Consiliul de Administratie al CNPF

Avatar autor XPRIMM
Autor
Alexandra GUZUN
Avatar
Alexandra GUZUN
Editor
Data articol
06.05.2021
Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale Pietei Financiare (CNPF) a aprobat, in cadrul sedintei din aceasta saptamana, masuri privind functionarea pietei financiare nebancare supravegheate.
PROMO
Astfel, CNPF a autorizat:

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a reducerii capitalului social al CITRO-IMPEX cu 99.060 lei prin anularea actiunilor de tezaur. Capitalul social al societatii dupa reducere va constitui 20.000 lei, fiind divizat in 20.000 actiuni ordinare nominative cu valoarea nominala de 1 leu.

Autorizarea reorganizarii SERVISTRANSEXPRES prin transformare in societate cu raspundere limitata.

Aprobarea pretului de vanzare conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare detinute de administratorii fiduciari BV Fiduciar Invest, Econ-Renastere si Compania Fiduciara a Feroviarilor, care se expun la vanzare in modul stabilit.

Avizarea radierii din Registrul de stat al persoanelor juridice a AEI UNTESTI cu sediul in rn. Ungheni, s. Untesti, in urma lichidarii.

Respingerea ca neintemeiate a cererilor prealabile inregistrate cu nr. 2436/21.04.2021 si 2494/23.04.2021 (semnatara L. Yudina), prin care se solicita emiterea hotararii privind revocarea administratorului special si anularea Hotararii CNPF nr. 22/15 din 20 aprilie 2021 "Referitor la KLASSIKA ASIGURARI.

Respingerea ca inadmisibile a cererilor, depuse de catre DUNLOPIL, impotriva Hotararii CNPF nr. 22/16 din 20 aprilie 2021 si Ordonantei CNPF nr. 22/17-O din 20 aprilie 2021. De asemenea, autoritatea de supraveghere a luat act si a lasat fara examinare cererile privind anularea Hotararii CNPF nr. 22/16 din 20 aprilie 2021 si a Ordonantei nr. 22/17-O din 20 aprilie 2021 (semnatar F. Dimitrov).

Video