Deciziile adoptate in aceasta saptamana de Consiliul de Administratie al CNPF

Avatar autor XPRIMM
Autor
Alexandra GUZUN
Avatar
Alexandra GUZUN
Editor
Data articol
25.05.2021
Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale Pietei Financiare (CNPF) a aprobat, in cadrul sedintei de marti, masuri privind functionarea pietei financiare nebancare supravegheate.
PROMO
Astfel, CNPF a autorizat:

Reperfectarea licentei AEI MIHAILENI pentru desfasurarea activitatii asociatiilor de economii si imprumut, prin substituirea anexei la licenta cu modificarea adresei juridice a sucursalei ,,Rascani" din MD-5600, or. Rascani, str. 31 August 1989 nr. 16, in MD-5600, or. Rascani, str. Independentei 42A nr. 3.

Avizarea inregistrarii de stat a modificarilor si completarilor operate in Statutul AEI BUSINESS-CREDIT (aprobate de adunarea generala a membrilor tinuta prin corespondenta la 31 martie 2021).

Inregistrarea in Registrul organizatiilor de creditare nebancara autorizate a entitatii INVEST FINANCE LEASING.

Prospectul ofertei de preluare benevola, initiata de ofertantul Alina Andronic, obiectul careia il constituie procurarea a 1.548 actiuni ordinare nominative emise de Casa Nuntii-Noroc, la pretul de 66,66 lei per actiune, cu durata de 15 zile din data anuntarii.

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a reducerii capitalului social al DRUMURI-BRICENI cu 615.000 lei prin anularea actiunilor de tezaur. Capitalul social al societatii dupa reducere va constitui 206.020 lei, fiind divizat in 20.602 actiuni ordinare nominative cu valoarea nominala de 10 lei.

Autorizarea reorganizarii CEREALE-CAHUL prin dezmembrare (separare) cu transmiterea unei parti din patrimoniu catre GRAIN TERMINAL.

Efectuarea inscrierii in Registrul emitentilor de valori mobiliare privind radierea valorilor mobiliare emise anterior de LIBERTATEA, in numar de 66.270 actiuni ordinare nominative, in rezultatul lichidarii.

Aprobarea candidaturii desemnate (T. Vartic) in functia de contabil-sef al Companiei de Asigurari ASTERRA GRUP.

De asemenea, in ceea ce priveste supravegherea, CNPF a decis:

Luare de atitudine privind rezultatele controlului tematic in cadrul AEI ECONOM-FIX, respectiv, sanctionarea directorului executiv si a contabilului-sef ai entitatii.

Mai mult, CNPF a prescris actionariatului si managementului GARANTIE masuri prompte de revigorare a gestiunii operational-financiare, inclusiv recapitalizarea societatii.

Video