Deciziile adoptate in aceasta saptamana de Consiliul de Administratie al CNPF

Avatar autor XPRIMM
Autor
Alexandra GUZUN
Avatar
Alexandra GUZUN
Editor
Data articol
03.06.2021
Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale Pietei Financiare (CNPF) a aprobat, in cadrul sedintei de joi, masuri privind functionarea pietei financiare nebancare supravegheate.
PROMO
Astfel, CNPF a autorizat:

Avizarea inregistrarii de stat a modificarilor operate in statutul intreprinderii mixte GRAWE CARAT Asigurari (aprobate la adunarea generala ordinara anuala prin corespondenta a actionarilor din 07 mai 2021).

Avizarea inregistrarii de stat a modificarilor operate in Statutul AEI RURAL CREDIT (aprobate de adunarea generala a membrilor tinuta prin corespondenta in data de 30 aprilie 2021).

Avizarea cererii de retragere obligatorie adresata actionarilor intreprinderii piscicole COSTESTI, initiata de ofertantul Gheorghe Diaconu, obiectul careia il constituie 8409 actiuni ordinare nominative emise de intreprinderea piscicola COSTESTI.

Autorizarea reorganizarii SOFICOM GRUP prin transformare in societate cu raspundere limitata.

Totodata, a fost respinsa ca inadmisibila Cererea prealabila nr. 364 din 20 mai 2021, depusa de catre GARANTIE, aferenta anularii rezultatelor activitatii administrative de control, expuse in Actul de analiza din oficiu privind respectarea cadrului normativ, intocmit la 18 decembrie 2020.

De asemenea, in ceea ce priveste supravegherea, CNPF a decis:

Proiectul de hotarare cu privire la modificarea unor acte normative ale CNPF, care vizeaza operarea amendamentelor la Hotararea CNPF nr. 1/11/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind reorganizarea si dizolvarea organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si societatilor de administrare fiduciara a investitiilor si Hotararea CNPF nr. 10/19/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de tinere a registrului detinatorilor de unitati de fond. Proiectul a fost elaborat in vederea executarii prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 2/2020 privind organismele de plasament colectiv alternative. Documentul urmeaza sa fie expediat spre avizare autoritatilor si institutiilor interesate, precum si supus consultarilor publice.

Video