Deciziile adoptate in aceasta saptamana de Consiliul de Administratie al CNPF

Avatar autor XPRIMM
Autor
Alexandra GUZUN
Avatar
Alexandra GUZUN
Editor
Data articol
15.06.2021
Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale Pietei Financiare (CNPF) a aprobat, in cadrul sedintei de marti, masuri privind functionarea pietei financiare nebancare supravegheate.
PROMO


Astfel, CNPF a autorizat:

Exprimarea acordului pentru desemnarea (H. Albtoosh) in functia de director general adjunct al ACORD GRUP.

Respingerea ca neintemeiata a cererii prealabile din 30 mai 2021, depusa de AEI ECONOM-FIX, prin care se solicita anularea Hotararii CNPF nr. 30/1 din 25 mai 2021.

Radierea OCN CREDIT MARKET din Registrul organizatiilor de creditare nebancara autorizate.

Efectuarea inscrierii in Registrul emitentilor de valori mobiliare privind radierea in rezultatul lichidarii a valorilor mobiliare emise anterior de societatile pe actiuni:

- Intreprinderea comerciala de producere magazinul 5/19 FLORENTINA-AURA, in numar de 32.138 actiuni ordinare nominative;

- BOZON, in numar de 67.298 actiuni ordinare nominative;

- FERTILITATEA, in numar de 246.636 actiuni ordinare nominative.

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale MISTOR-BRAS in suma de 600 000 lei in numar de 6000 actiuni ordinare nominative cu valoarea nominala de 100 lei, din contul mijloacelor banesti;

Avizarea cererii de retragere obligatorie, initiata de ofertantul multiplu Zabotina L. si Faizulin A., adresata actionarilor CENTRUL TEHNIC COMERCIAL ALFA, obiectul careia il constituie 9863 actiuni ordinare nominative;

Avizarea cererii de retragere obligatorie adresata actionarilor SPICUSOR-BL, initiata de ofertantul I. Gangur, obiectul careia il constituie 227 actiuni ordinare nominative.

Acordul prealabil companiilor fiduciare BV Fiduciar Invest si Compania Fiduciara a Feroviarilor pentru procurarea valorilor mobiliare de stat.

Aprobarea pretului de vanzare conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare detinute de administratorii fiduciari BV Fiduciar Invest, Econ-Renastere si Compania Fiduciara a Feroviarilor, care se expun la vanzare in modul stabilit de legislatie.

Aprobarea pretului de vanzare conform actului de reevaluare a partilor-sociale detinute de administratorul fiduciar BV Fiduciar Invest, care se expun la vanzare in modul stabilit de legislatie.

De asemenea, in ceea ce priveste supravegherea, CNPF a decis:

Luare de atitudine privind rezultatele controlului complex al activitatii Broker M-D pe piata de capital.

Dispunerea controlului tematic privind respectarea de catre MOLDASIG a cadrului normativ aferent calitatii activelor admise sa reprezinte fondurile asiguratilor si asiguratorului.






Video